Welkom!

  Hier vindt U informaties en links omtrent verschillende gebieden en methoden waarmee ik werk
N.b.: Voor de inhoud van verlinkte websites stel ik me niet aansprakelijk!

Adler, Alfred

Naast S. Freud en C.G. Jung een van de drie „vaders van de dieptepsychologie“ en grondlegger van de Individualpsychologie. Zie http://adleriaansetheorie.nl/de-theorie/

Autogeen Training

Ontspanningsmethode, onwikkeld door de Duitse arts J.H. Schultz. Schultz was psychiater en neuroloog, en als psychotherpeut werkte hij ook met hypnose. Het Autogene Training heeft ten doel de voordelen van de hypnose te bereiken door middel van zelfstandige en systematische oefeningen – een zelfhynose dus, en meer dan gewoon spierontspanning. Om het AT goed te leren zijn er tien sessies voor nodig, en u ervaart tijdens de cursus waaróm en hóe het werkt voor zo verschillende klachten als hoofd- en maagpijn, migraine, verstopping, hoge bloeddruk, zenuwachtigheid, angst, slapeloosheid, enz.
Zie ook http://www.fysiotherapieamsterdamnoord.nl/schultz.htm

Bemiddeling

Een methode waar de betrokkenen hun geschillen zélf oplossen door hulp van een bemiddelaar. Bemiddelaars zijn geen rechters, d.w.z., zij hebben geen beslissingsmacht; hun functie is die van een „katalysator“: zij helpen maar bij het ontwikkelen van wederzijds bevredigende resultaten in een constructieve atmosfeer.
Bemiddeling is geschikt voor geschillen tussen familieleden (echtscheiding en kinderbelangen; erfgenamen), buren, verzekeringsmaatschappijen en verzekerden, werkgevers en werknemers of binnen werkgroepen, enz.

Burn-out

Zie Krachtpakket, Autogeen Training en Intensief-Interval-Therapie

Coaching

Zie Krachtpakket

Doel

Het blijkt zinvol te zijn in het begin van een therapie wat tijd te besteden aan het concretiseren van Uw doel: Wat wilt U graag beter (aan) kunnen? U kunt mij beschouwen als een loods die tenslotte ook moet weten waar U naartoe wilt. Als wij een doel gaan defineren voordat wij beginnen kunnen wij later nazien hoe U dit doel al heeft benaderd, of wij nog steeds op de juiste weg zijn of wel U inmiddels van doel bent veranderd. Bovendien, te weten wat de bestemming is helpt met een doelmatige weg; anders zou het kunnen gebeuren dat wij wel aardige en interessante gesprekken hebben, maar in’t rond lopen. Dat zou toch jammer zijn om tijd en geld, niet waar?

EMDR

Afkorting for Eye Movement Desensitization and Recprocessing, een methode die vooral geschikt is voor de behandeling van trauma’s. Uitvoerige inlichtingen zie http://www.emdr.nl

Humor

Het spreekwoordelijke „klontje suiker“ waarmee je zelfs bittere medicijnen makkelijker kunt doorslikken. Mag niet worden verward met „niet ernstig opnemen“!

Intensief-Interval-Therapie

Dit aanpak is geschikt als U

  • ver vandaan komt
  • op een bepaald thema wilt focussen
  • een acuut probleem wilt aanvatten.

Wij werken telkens in blokken van een, twee of drie halve dagen na elkaar heel intensief en gestructureerd. De daarbij gewonnen inzichten gaat U daarna zelfstandig omzetten, en vier tot ses weken later zullen wij elkaar weer ontmoeten. Wij bespreken en stabiliseren Uw vooruitgang, en naargelang zullen een of meerdere blokken volgen.

Krachtpakket

Soms voelt men zich niet écht ziek, er is ook niet altijd straks een therapie nodig. En toch loopt het niet zo lekker, de batterijen zijn uitgeput, er dreigt een crisis, beslissingen moeten worden genomen of veranderingen zijn noodzakelijk.
Dit „psychologisch wellnessprogramma“ kan heel hulpzaam zijn om sterktes en welzijn te bevorderen, als coaching en aanmoediging – en ook niet in de laatste plaats om burn-out te voorkómen.
Wij zullen bespreken wat Uw behoeftes zijn en dan krijgt U een op maat gesneden programma van vier of vijf eenheden, waaronder heel nuttige dingen die U leert om hen verderop in het dagelijks leven to gebruiken.
Het „krachtpakket“ kan verdeelt worden over een week, met een afspraak per dag, maar een of twee (halve) dagen zijn ook mogelijk.
Zie ook Intensief-Interval-Therapie

Psychologische Eerste Hulp

Plotselinge gebeurtenissen zoals ongevallen, rampen, slachtoffer worden van een misdaad en vergelijkbare ingrijpende ervaringen brengen eerst iedereen van zijn stuk. Soms zijn betrokkenen bang dat zij „gek worden“. Symptomen die zich kunnen voordoen zijn vaak heel normale recaties op en afnormale situatie. Het is goed zo gauw mogelijk een psycholog/e te consulteren wie op zulke noodgevallen gespecialiseerd is – om gezond te blíjven, om het gebeurtenis goed te verwerken, en om juist níet „gek te worden“.

Recht

Als een of beide echtgenoten een andere nationaliteit heeft is het he soms niet duidelijk welke wetten omtrent huwelijk en scheiding van toepassing zijn. Dus een korte inlichting:
Volgens het Zwitserse Internationale Privaatrecht geldt het principe van domicilie. Dat betekent voor U: als U buitenlander(s) bent, maar in Zwitserland woont, geldt voor U in beginsel het Zwitserse recht.
Anders is het in Duitsland: daar geldt het principe van staatsburgerschap. Als buitenlander in Duitsland kunt U wel een zaak voor een Duits gerecht brengen, maar de rechters moeten de wetten toepassen van hetgene land waar U thuishoort.

Symbooldrama

Symbooldrama is een behandelingsmethode die gericht is op innerlijke verdieping d.m.v. dagdromen. Het wordt ook wel dagdroomtherapie genoemd. Bij de dagdroom die door de therapeut geïnduceerd wordt, gaat het om het doorleven van beelden -symbolen- die vaak beladen zijn met gevoelens en betekenissen. Conflicten en trauma’s kunnen opnieuw beleefd worden en de ‚dromer‘ vindt toegang tot de bronnen van zijn eigen vitaliteit en creativiteit.
Zie ook http://www.symbooldrama.nl

Talen

Misschien zoekt U voor iemand een therapeut/e die een andere taal spreekt. Daarvoor bestaat een heel nuttige database – helaas maar op Duits en Frans. Als U beter Duits spreekt gaat U naar http://www.psychologie.ch/, en vanuit het raampje naast „Sprachen“ kunt U een taal kiezen.
Hetzelfde gaat met Frans: daar is het http://www.psychologie.ch/, en „Langues de travail“

Tandartsfobie

Een afspraak bij de tandarts is beslist niet het grootste plezier, en bepaalde behandelingen kunnen wel verontrusten. Maar als U al aan de deur van de praktijk staat te beven en te zweten, misselijk wordt of dergelijks, of als U al sinds jaren een dringend noodzakelijke controle of behandeling aan’t uitstellen bent, wordt het hoogste tijd iets ertegen te doen.
Er zijn vele mogelijke redenen voor zo’n angst, en er zijn net zo vele mogelijkheden van therapie.
Soms is een ontspanningstechniek voldoend, soms zijn er gedraagstherapeutische methoden zinvol, en soms ligt er een onverwerkt trauma te grond.
Wij moeten dus bespreken hoe het tot nu toe met U is gegaan zodat wij kunnen beslissen wat voor U de meest geschikte procedure zal zijn.
Zie ook Autogeen Training, EMDR, Trauma

Trauma

Een Grieks woord dat betekent „letsel, wond, gewelddadigheid“. Dit betreft zowel de lichaamelijke als de psychische sfeer.
Nare belevenissen zijn in het gewone leven onvermijdelijk, zij horen helaas bij elke ontwikkeling.
Daarentegen is er sprake van „trauma“ als aan de volgende eisen voldaan wordt:

  • Het gaat om een buitengewoon gebeurtenis dat in het normale leven niet verwacht zou worden
  • Er bestaat gevaar en bedreiging van leven of lichaamlijke integriteit, zij het de eigene of of iemand dichtbij
  • Het gebeurtenis roept intensieve gevoelens van angst en hulpeloosheid op.

Acute reacties kunnen bestaan in slapeloosheid, nervositeit, geprikkeldheid en plotseling inschietende herinneringen, of de plaats van het gebeuren wordt volledig gemeden, net zoals gedachten eraan of gesprekken erover. Gedurende de eerste vier tot ses weken daarna zijn dit heel normale reacties op abnormale situaties. Wacht echter niet gewoon af tot „alles weer va zelf in orde komt“! (Zie Psychologische Eerste Hulp).

Zelfs traumatiserende belevenissen die al lang geleden zijn kunnen blijven martelen. Dat hoeft niet, want er zijn goede en efficiënte behandelingsmethoden. Al naar gelang werk ik het liefst met Palmtherapy of EMDR. Het is echter steeds de indivuiduele situatie waardoor de methode bepaald wordt. Therapie is maatwerk.
Ook al kunnen zulke belevenissen niet worden ongedaan, is het toch mogelijk, dat zij niet telkens weer pijnlijk herleefdmoeten worden, maar als gewone herinneringen opgeborgen zijn.

Verhaaltjes

De oudste en populairste methode om the leren en te genezen. Dus vertel ik nu en dan graag een verhaaltje wanneer dit doelmatig blijkt. Een klein proefje vindt U hier.

Vliegangst

Vliegangst is niet alleen een belemmering van de persoonlijke levenskwaliteit wanneer bepaalde vakantieoorden daardoor buiten berijk zijn; het kan ook heel nadelig zijn voor de carrière als bepaalde zakenreizen daardoor onmogelijk worden.
Bijna elke luchthaven of luchtvaartmaatschappij organiseert cursussen tegen vliegangst. Voor deelnemers kan het geruststellend zijn als ze weten dat er iedereen met hetzelfde probleem zit.
Voordelen van particuliere sessies daarentegen zijn meer privacy en een grotere flexibiliteit ten opzichte van tijd en methoden. Zij kunnen ook een zinvolle aanvulling zijn van een cursus.
Omdat vliegangst door zeer verschillende redenen kan ontstaan, moeten wij eerst een kijkje nemen van Uw eigen geschiedenis om de voor U meest geschikte behandeling samen te stellen. Er bestaan heel efficiënte methoden met verschillende aanpakken zodat U een op maat gesneden therapie kunt krijgen.

Wellness

Zie Krachtpakket